ZUŠ Zbiroh 2015-2016
autor: Martin Kožnar, Tomáš Petrášek
spolupráce: Vojtěch Rada (vizualizace), Myro Bachura (3D)
V městečku Zbiroh sídlí Základní umělecká škola Josefa Vačkáře, v nevyhovujících prostorách zdejší
základní školy, které jsou spíše provizorní a fragmentované.
Ambicí vedení města a ZUŠ je přestěhování školy do samostatné budovy, která bude splňovat
provozní i reprezentativní nároky instituce, která svými výsledky a kvalitním vedením přesahuje rámec městečka i mikroregionu.
Objekt č.p. 123 na náměstí ve Zbiroze byl postaven v roce 1908 jako obytný dům, ačkoliv sloužil v dalších
letech jiným funkcím. V kontextu města se jedná o architektonicky poměrně významnou stavbu, potvrzující
maloměstský charakter náměstí, navíc s dokonale zachovalou původní fasádou, včetně sochařské výzdoby a
kamenného obkladu soklu.
Součástí projektu rekonstrukce domu je přístavba víceúčelového sálu a foyer propojenými se zahradou.
Sál může sloužit odděleně od provozu ZUŠ pro potřeby města.
Na střeše foyer je obytná terasa koncipována jako venkovní učebna s výhledem do krajiny.
V ZUŠ jsou výukové prostory pro hudební, výtvarné, literáně dramatické a taneční aktivity.
ZUŠ Zbiroh +