Organizace:
Martin Kožnar, Václav Derner

Spolupráce:
Petr Bláha, Tomáš Hrůza, Petr Kolář, Martin Kutálek, Anna Lukešová, Jindřich Šlechta, Renata Hechtbergerová, Kulturní středisko Horažďovice a město Horažďovice

Grafická úprava:
Petr Kolář, Martin Kutálek

Poděkování:
Je určeno lektorům a přednášejícím, kteří ochotně obětovali svůj čas a napomohli zdárnému průběhu akce jakožto příjemné atmosféře během ní...
Nemalou zásluhu mají i sponzoři a Fakulta architektury ČVUT, bez jejichž přispění by nebylo možné workshop zrealizovat v takovém rozsahu.

Symbiosis 2004 +