Ostrov Štvanice, soutěž 2013
autoři: Jiří Bíza, Martin Kožnar, Anežka Martínková, Petr Souček

PARK MEZI BUBNY A KARLÍNEM
Korunní park nově vznikajících čtvrtí
Má potenciál stát se místem všech Pražanů,
Být mimořádným prostorem relaxace, zážitků a poznávání

KULTURA — SPORT
Park jako prostředí pro kulturní a sportovní aktivity, pobyt a zábavu
Usmíření kultury a sportu
Sochy jsou trvalými rezidenty ostrova
Kulturní stavba v ohnisku přídě ostrova

ZPŘÍSTUPNĚNÍ — UVOLNĚNÍ
Zpřístupnění celého ostrova lidem /otevřená sportoviště, parky, galerie pod širým nebem/
Uvolnění středu ostrova jako základu prostupnosti celku /centrální park/
Propojení obou konců ostrova
Napojení ostrova tramvají, novými pěšími cestami, lodí, na kole

ZACHOVÁNÍ — OČIŠTĚNÍ
Zachování a podpoření paměti místa
Neubíráme funkce, kultivujeme existující, vracíme dříve zaniklé
Zpevňujeme jižní nábřeží, nová promenáda
Přirozený severní břeh, přístup k řece /mola, lodičky, pláž, koupaliště/

ZPŘEHLEDNĚNÍ — DEFINOVÁNÍ
Podélná osa a mosty definují rozvrh prostoru
Nové uspořádání, zpřehlednění parků a sportovních areálů

Štvanice +