Revitalizace náměstí Horažďovice 2015-2010-2006
autorský tým 2015: Martin Kožnar, Petr Kolář, Jiří Bíza, Martin Zet
sochy, patníky: Martin Zet
zahradní architekti : Vratislav Brabenec, Simona Korf
Architektonická část 2010: Martin Kožnar, Jiří Bíza, Martin Zet, Kateřina Margoldová, Anežka Martínková, Eliška Kosová, Anna Jirousková, Ondřej Synek
Zahradní architekti: Vratislav Brabenec, Simona Petržílková
Doprava: Antonín Žižkovský
Soutěž o cenu Petra Parléře 2006 – Cena staveb silnic a železnic za přínos k rozvoji architektury měst: Martin Kožnar, Petr Kolář
NÁMĚSTÍ
- Náměstí je rozděleno na dopravní a klidovou část.
- Dopravní část slouží pohyb aut a pro parkování. V klidová část je výhradně určena pro pěší. Umožňuje ale průjezd auta faráře, pohřebního vozu, zásobování a vyjímečně na akce jako jsou svatby, pohřby, křtiny atd.
- Obvod náměstí tvoří promenády rozšířených chodníků s červenými hlohy a lavičkami. Stín pro nakupování, venkovní prodej a venkovní sezení. Šířka chodníků umožňuje vytvořit předzahrádky jako je tomu u Zámecké cukrárny.
- Pobytová plocha v rámci dopravní části slouží pro konání kulturních akcí, farmářských i jiných trhů, relaxaci. Dominuje jí vzrostlý strom platan, který se stává přirozenným místem pro turistickou orientaci ve měste a okolí. Plochy jsou odděleny specifickými nerezovými patníky, které spolu s parkovacími terčíky vytváří jemné odlesky v prostoru.
- Klidová část s kostelem a farou je tvořena z velké části háječkem jedenácti stromů břesovců v pískovém mlatu s altánem pro kryté sezení. Tento prostor doplňuje ležící socha, pítko a lavičky z masivního dřeva. Kuličky, petang, stín, relaxace...
- Pomník válkám je umístěn při severní zdi kostela spolu s lavičkami pro sezení ve stínu.
FARNÍ ZAHRADA
- Farní zahrada je parkově upravena pro relaxaci. Oddělena od prostoru náměstí je živým plotem z bobkovišní. Výška ze strany náměstí je 1 m. U zdi zámku je sezení na travnaté ploše s magnolií a popínavým psím vínem. Hlavní část farní zah¬rady je tvořena záhonem květin pestrých barev. Na druhé straně zahrady je umístěn v travnaté ploše strom svitel. Nároží zahrady kotví strom jerlín, který vytváří stín u vstupu do kostela.
PROSTOR PŘED ČERVENOU BRÁNOU
- Prostor u Červené brány je dalším svébytným “náměstíčkem” materiálově propojeným s hlavním náměstím. Významnost tohoto prostoru je potvrzena dlážděním celého prostoru od domu k domu (včetně průjezdu k “Jelenu”).
- Prostoru dominuje objekt říční perly (Otavy) v matném nerezu. Jakousi ochranou linií proti silnici a zároveň výtvarným akcentem doplňující objekt perly jsou odlišně tvarované nerezové patníky, podobné těm na náměstí. Boční fasádu kul¬turního domu zakrývají bílé hlohy, které tvoří přirozený stín pro lavičky.
Revitalizace náměstí Míru, Horažďovice +