Rekonstrukce domu 285 Horažďovice
autor: Martin Kožnar
spolupráce: Jana Kožnarová
vizualizace: Jonáš Kolařík
model: Myro Bachura
Kapacity:
Celkem parcela = 421,3 m2
Zastavěná plocha dům = 103,9 m2 (z toho užitná plocha 132,0 m2). Obestavěný prostor = 593 m3
Terasy = 34,4 m2
Zastavěná plocha skladů (zděný domek) = 24,6 m2 (z toho užitná plocha 18,1 m2)
Zastavěná plocha garáže s altánem = 17,6 + 14,8 = 32,6 m2 (z toho užitná plocha14,0 + 12,5m2)
Dům je součástí městské památkové zóny. Byl postaven v roce 1905 na místě bývalého městského příkopu.
Rekonstrukce proběhly v roce 1952 a v roce 1973.
Rekonstrukce domu 285 Horažďovice +