Nájemní byt Vinohrady 2013
autor: Martin Kožnar
spolupráce: Jiří Bíza, Kateřina Margoldová
foto: Juliána Křížová, archiv
Nájemní byt Vinohrady +