projekt MINIMÁLNÍ MOBILNÍ PŘÍBYTEK
je spolufinancován Evropskou unií
technická spolupráce UCEEB
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007565
Poskytovatel:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Trvání projektu:
1. 1. 2017 - 31.10. 2017
Projekt se zabývá tématem minimálního mobilního příbytku, který je energeticky nezávislý a má nulovou ekologickou zátěž pro své okolí.
Systém je proto postaven na obnovitelných zdrojích energie.
Předmětem je navržení nosné konstrukce, optimalizace tepelně technických vlastností obvodových plášťů a zajištění energetické koncepce.
Mobilní příbytky, které budou sloužit ke krátkodobému individuálnímu pobytu jednotlivce v přírodě.
Minimální mobilní příbytek – voucher +