Autoři: Martin Kožnar, Jiří Bíza, Lukáš Ballek
Spolupráce: Kateřina Margoldová, Tomáš Lebeda
Investor: Město Klecany
Zastavěná plocha 600 m2
Obestavěný prostor 4050 m3
Hlavní dodavatelé Emv s.r.o.
Projekt 2010-2012
Realizace 2013-2014
lokalita:
Stavba se nachází ve východní části areálu základní a mateřské školy v Klecanech.
zadání:
Rekonstrukce stávajícího pavilonu a navržení nového pavilonu mateřské školky, za účelem navýšení kapacity a vybudování nového víceúčelového sálu školky.
architektura:
Zástavba školky z 80. let je tvořena pavilóny propojenými spojovacími krčky. Prostor pro přístavbu byl omezen z východní a jižní strany hranicí pozemku, ze západní strany stávajícím pavilonem.
Ze severu jsme potvrdili hranici tvořenou stěnou spojovací chodby a vytvořili tím předprostor školky- dvůr s parkováním. Navržený shluk nových pavilónů tvoří společně uzavřený herní dvůr ve tvaru U obrácený na jih a propojený se zahradou areálu.
Krom úsporného prostorového plánu, bylo hlavní ideou návrhu pracovat s proměnlivou výškou prostorů, která současně vytváří siluetu stavby. Identifikačním znakem přístavby a zároveň výtvarným prvkem interiéru jsou kruhová okna s barevnými fóliemi rozdílných velikostí. Barevnost se projevuje i v odstínech podlah a v koupelnách. Fasáda je obložena horizontálními modřínovými latěmi s různými odstupy.
konstrukce a technologie:
Konstrukce je zděná, vnitřní omítky štukové, bílé. Z vnější strany je plášť zateplen minerální vatou, chráněnou dřevěným obkladem bez úpravy. Vytápění je napojeno na stávající plynový kotel v suterénu rekonstruovaného pavilónu.
Mateřská škola Klecany +