autoři: Martin Kožnar, Martin Zet
vizualizace: Anežka Martínková
Hrob +