Dětský dům Mnichovo Hradiště, 2016
autoři: Martin Kožnar, Tomáš Petrášek
spolupráce: Vojtěch Hasalík, Mariana Hanková, Jonáš Kolařík, Michal Slusar
DŮM – IDEA
• Přiznání velkého přízemí s jídelnou a kuchyní v kombinaci s hravými nástavbami kluboven DDM
• Komunikační osa ulice / jídelna - přímočaré spojení. V patře hala-šatna s výhledem na kostel (osa,
průhled)
• Pestrý dům jak měřítkem, tak volbou materiálů a barev – svázáno jasným konceptem
• Neinstituce
• Jídelna do klidného dvora, školního mikrosvěta. Nejlépe osluněné místo může sloužit i pro
mimoškolní akce, využití dvora pro posezení
• DDM má slunce a výhledy, pobytové střešní zahrady / dřevěné terasy , klid vnitrobloku
• Drobné měřítko –hravá silueta (genius loci vnitrobloku) – klubovna - ztotožnění
• Zasahujeme na pozemek MŠ – mírně měníme průběh oplocení
• Chodba a hala s křížovou dispozicí jako hlavní komunikační osy domu
• Veřejný park s hřištěm místo současné jídelny . Veřejně přístupný doplněk kampusu v jeho srdci
• Keramika jako živý parter, využití i pro veřejnost - živost, multifunkčnost, otevřenost
Dětský dům Mnichovo Hradiště +