Envicentrum PROUD podbranský mlýn Horažďovice 2011-2015
rekonstrukce
autor: Martin Kožnar, Jiří Bíza
grafika: Pavel Svoboda
foto: Petr Fabo
spolupráce: Anna Jirousková, Eliška Kosová, Anežka Martínková, Tomáš Lebeda, Petr Souček, Pavel Táborský

Podbranský mlýn, byl jedním z několika Horažďovických městských mlýnů. Objekt byl postaven ve středověku, nejstarší přímá zmínka o Podbranském mlýně pochází z roku 1462.
Během své dlouhé historie byl mnohokrát přestavován a využíván i k jiným účelům, než byl původně postaven. V roce 1903 prošel objekt mlýna stavebními úpravami, byla upravena návodní část a osazena Francisova turbina. Pomocí ní se vyráběla elektrická energie a objekt tak sloužil jako elektrárna. Záložní pohonnou jednotkou byl parní stroj, který byl ve 30-tých letech nahrazen dieselovým agregátem. Další úpravou prošel objekt v roce 1924, kdy byly upraveny vnitřní prostory a strojní vybavení.
Po válce byl dále objekt využíván pro mletí vápence. Jeho původní význam však upadal a objekt citelně začal chátrat. Po roce 1974 byl vybourán objekt nad turbínou včetně stavidel. Strojní zařízení bylo vesměs rozebráno a sešrotováno. Spodní stavba turbinového kanálu byla zasypána. Nevyužívaný objekt v roce 1999 získal nový majitel. Dalších deset let objekt chátral. Navržené stavební úpravy respektují historické hodnoty stávajícího objektu, při současné změně funkce objektu na Centrum ekologického vzdělávání s ubytováním pro 32 osob. Vzdělávání bude sloužit zejména pro žáky základních a středních škol s doprovodem učitelů.

PROUD Envicentrum podbranský mlýn, Horažďovice +