Altán knihovny Vamberk - 2015
Autor: Martin Kožnar
spolupráce: Myro Bachura, Jonáš Kolařík
Městská knihovna ve Vamberku potřebuje pro své komorní společenské aktivity v období jaro-léto-podzim světlý
a krytý prostor umístěný v zahradě. Pro svoji jednoduchost a účelnost uzrála myšlenka na stavbu dřevěného,
proskleného altánu.
Altán je umístěn na severním konci parcely městské knihovny, zvětšené o plochu, kde je nyní domek bývalých
veřejných záchodků. Odstranění domku umožní vytyčení nové stopy opěrné zdi, která zajistí dost prostoru jak pro
samotnou stavbu altánu, tak zvětšení plochy zahrady oproti stávajícímu stavu.
Díky opěrce dojde k vyrovnání výškového rozdílu terénu a altán bude možné umístit k samému okraji parcely.
Uvnitř tak vznikne ze tří stran uzavřená komorní zahrada a z vnější strany lépe definovaný městský prostor, který
bude pevnější a čistější.
Altán je koncipován jako maximálně prosklený, transparentní, propojující interiér se zahradou a okolím. Otevřený
prostor pro konání přednášek, výstav, čtení a současně bezpečné zázemí pro potřeby mateřského centra během
dopoledne. Jedna ze stěn slouží jako velká knihovna. Obvodová prosklená stěna u opěrné zdi, je lemována širokou
dřevěnou lavicí pro sezení, která slouží zároveň jako úložný prostor. Ostatní nábytek jako jsou židle a stolky je
navržen jako volný, přemístitelný. Stěna se vstupními dveřmi směrem k zahradě, na jih, je maximálně transparentní.
V prostoru altánu jsou navržena malá vamberská kamna pro prodloužení doby užívání a zpříjemnění atmosféry.
Barevnost podlahy a herních prvků, spolu s altánem osazeným v zeleni, potrhují hravost a lehkost stavby jako
místa pro relaxaci a setkávání.
Altán knihovny Vamberk +